Нов член

09.03.2023
 

Мейдународно известната ЦЕРБ груп, лидер в областта на енергетиката е на-новия член на Български строителен и търговски консорциум и Евро Азиатска Асоцияция за бизнес култура и приятелство.
Да си пожелаем дългосрочно и ползотворно сътрудничество.