Официална среща в Посолството на Република Грузия

26.03.2019
 

Днес 26.03.2019 г. бе проведена официална среща в Посолството на Републик Грузия с Н. Пр. Посланик Тамара Лилуашвили и г-н Вахтанг Андгуладзе – съветник.
Посланик Лилуашвили запозна представителите на нашите структури г-н Веселин Кошев и г-н Манол Манолов с разнообразната дейност и инициативи на екипа на Посолството, като бе изразена готовност за активиране и разширяване на политическите, икономически и културни взаимоотношения с нашите организации. Г-н В.Кошев запозна грузинските приятели с дейността и задачите, които изпълняваме в последните месеци и увери в пълната готовност активно да работим с мисията на Посолството на Република Грузия.
Срещата премина в дух на приятелство и взаимно уважение.