Доцент д-р То­дор Три­фо­нов

Заместник председател на ЕДПД

Роден е на 09.03.1959 г. в с. Давидково, област Смолянска. Завършва политехническа гимназия в гр. Пловдив и факултет “Сигурност” при Висшата школа на МВР. През 1993 г. му е присъдена научната степен “доктор по право” в Академията на ФСБ - Москва. През 1999 г. Висшата атестационна комисия му присъжда научното звание “старши научен сътрудник II степен по организация и управление”. Автор е на четири монографии, две учебни пособия, студии и статии. Член е на Съюза на учените в България. Преподавател е в Академията на МВР и Нов български университет. Работил е в органите на Министерството на вътрешните работи. Участвал е в създаването на Централната служба за борба с организираната престъпност. Бил е заместник-директор на Национална служба “Сигурност” и Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност”. Председател е на съвета на директорите на “Черно море” АД, гр. Варна. Председател е на управителния съвет на фондация “Национална и международна сигурност”, заместник-председател на управителния съвет на сдружение “Българска камара за охрана и сигурност” и член на управителния съвет на сдружение “Български съюз на индустрията за сигурност”. Заместник председател на ръководството на ЕДПД.