инж. Александър Александров Георгиев

Заместник председател на ЕДПД

Роден на 30.07.1963 г. в гр. София. Завършва средното си образование в СПТУА, а полувисшето във ВВТУ “Тодор Каблешков”, специалност “Автоматика, телемеханика и съобщителни връзки”. Дипломира се в Техническия Университет София, специалност “Изчислителна техника”. От 1992-2003 г. е главен дизайнер във в. “24 часа” към направление “Реклама”. Управител и мажоритарен собственик на рекламна агенция “Дънди-ВС” ООД. Заместник председател на ръководството на ЕДПД.