Проф. д-р Диана Спасова Гергова

Заместник председател на ЕДПД

Родена на 26.04.1948 г. в София. Завършила история с археология в СУ “Св. Кл. Охридски”, Доктор, Ст. н. сътрудник и Научен секретар на Националния Археологи-чески институт с Музей - БАН, преподавател по археология в Държавен универститет - Жешув - Полша.” Специализирала в СССР, Англия, Италия, Франция, Япония. Организатор на научни форуми, комисар и оррганизатор на национални и международни изложби в страната и чужбина. Ръководител и координатор на многобройни археологическите изследвания в България и чужбина. Автор на 6 книги и над 200 статии по проблемите на тракийската култура и религия, сравнителни изследвания, културно наследство и др., публикувани в България и чужбина; консултант на документални филми, редактор и съставител на поредица Хелис и в други български и чуждестранни списания. Преподавател и научен ръководител на докторанти в Университета “Св. св. Кирил и Методий” - Велико Търново, в Нов Български университет и Токайски университет - Япония, Член на Съюза на учените в България, на Управителния съвет на Националния комитет на ИКОМОС - ЮНЕСКО, на Научния комитет по погребална археология - Браила, на Националния съвет за опазване на паметниците на културата - Министерство на културата, на Европейската археологическа асоциация и представител за Източна Европа и Централна Азия в Световния археологически конгрес. Награди: Жена на годината в областта на археологията и бизнеса на Американския биографичен институт и Награда на “Мото Пфое” за опазване на културното наследство. Съучредител и заместник председател на ЕДПД.