инж. Георги Иванов Шопов

Заместник председател на ЕД­ПД и Президент на БСТК

Ро­ден в гр. Со­фия на 29.10.1972 г. За­вър­шва с от­ли­чие средното си образование в гр. София. Следва в Университета по архитектура, строителство и геодезия в гр. София и се дипломира със степен Магистър Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство. В периода 1995 до 2000г. работи на свободна практика. От 2000г. е управител и собственик на холдинг "Тобо" ООД. Крупен строителен предприемач и инвеститор. Вла­дее ан­глий­ски език. Заместник председател на ЕД­ПД и Президент на Българския строителен и търговски консорциум.