Красимир Денчев Антонов

Член на Централното ръководство на ЕДПД

Роден на 17.10.1948 година в град Ямбол.

Получава висшето си образование в УАСГ специалност „Строителство на сгради и съоръжения”.

Специализира „Метални конструкции” в Санкт Петербурския държавен университет по архитектура.

Собственик на хотелска верига „Планета груп”.