Борис Димитров Димитров

Член на Централното ръководство на ЕДПД

Роден на 13.10.1986 в гр. София.
Завършил Първа английска езикова гимназия, бакалавър по Стопанско управление в Софийския Университет и магистър по Международни финанси в УНСС.
Собственик на Анорис ЕООД, Съпрезидент на Българския търговски строителен консорциум.
Член на Централното ръководство на ЕДПД.
Съпрезидент на Българския строителен и търговски консорциум.