С Н. Пр. г-жа Вонар, депутат от десницата от Френския парламент.