Алианс България Франция Елзас 2012

Алиансът представлява неправителствена гражданска организация и има амбицията да активизира българо-френските отношения в областта на културата, политиката и икономиката.

Повече »

Български Строителен Търговски Консорциум

Българският строителен и търговски консорциум е създаден през 2000 г., за да реализира взаимноизгодни проекти в различни сфери на международните икономически връзки с дружества и концерни от различни части на света.

Повече »


Бъдещи проекти

Няма налични новини

За нас

Европейско движение за пряка демокрация е първото и единствено движение в България, което се бори за въвеждане на модела на пряка демокрация както в България, така и в Европа.

Повече »